www.lifenet.cz

tel: 739 32 42 36

1.jpg

Články

Zpět na všechny články

Klíčové věci...

24.10.2011

Klíčové věci...


Modlitby
Modlitby  jsou  pro  nás  velmi  důležité.  Věříme,  že  duchovní  probuzení  se  děje  tam  kde  se
lidé  modlí.  Sám  Pán  Ježíš  nám  je  vzorem,  protože  svůj  čas  na  zemi  doprovázel  mnohými  mod-
litbami.   Také   Bible   nás   vyzývá   k   modlitbám (1.Tes 5,17) Nejen tyto důvody nás vedou k tomu,
abychom byli modlitebním sborem.


Misie
V Bibli vidíme, že Pánu Bohu od počátku záleželo na  všech  národech  a  lidech  kdekoli.  Proto  se  sna-
žíme s Boží pomocí naplňovat jeho pověření (Mat 28,19) a podporovat misii. Věříme také, že misijní smýšlení  pomáhá  přesunout  přílišné  soustředění od našich problémů směrem ven, k ostatním.


Štědrost
Štědré  srdce  je  Bohu  velmi  příjemné  a  nejen Jemu, ale také přináší užitek tam, kde je to potřeba. Apoštol Pavel připomíná slova Pána Ježíše takto: je lepší dávat než brát. A tak nejen pro již zmíněný dvojí užitek chceme být sborem, který je štědrý.